fbpx
Съвременни будители в час - Кръстина Иванова

Кариерното ориентиране е важна компетентност в XXI век. Програмата МОЯТ КАРИЕРЕН ПЪТ на Еду Компас дава практически насоки и материали за кариерно ориентиране в час на учители 6-12 клас, училищни педагози и психолози, кариерни консултанти и коучове. 

Авторската игра, част от обучението може да се приложи в час на класа, в час по предмет, който преподавателят води или като работилница за кариерно ориентиране. Играта има за цел да развие умения за успех в учащите и да им разкрие техните лични таланти. Както и да ги запознае с възможни професии и образованието, което необходимо за развитие в сферата им на талант и страст.

Представяме ви Кръстина Иванова – учител по Български език и литература в

90 СУ ,,Генерал Хосе де Сан Мартин” – гр. София. Кръстина прилага наученото от обучението и играта сред ученици от 9 клас. Тя използва комбинация от личния си стил на преподаване и активностите от играта МОЯТ КАРИЕРЕН ПЪТ, не само за да осигури професионално ориентиране на учениците си, но и за да повиши ангажираността им в учебния процес. 

Целта, която Кръстина Иванова си поставя, когато започва да прилага активностите на играта в час, е да помогне на своите ученици да се самоопознаят, да открият истинските си интереси, заложби и таланти, и да развият персонални умения за успех, които ще са им необходими в живота. Кръстина прилага играта като комбинира готовите за употреба работни листи, дискусии и кратки игровизации. 

Кръстина наблюдава, че след използване на играта доста от учениците, които преди това са смятали, че нямат конкретни заложби са успели да открият своята сфера на талант и страст. В резултат от играта, учениците също така научават много за професии, за които са знаели малко или нищо. По този начин техния мироглед и професионалните им възможности и интереси се разширяват. 

Кръстина използва активностите и дискусиите, за да покаже на учениците си колко важни са уменията за успех, дисциплината и мотивацията. Тези качества не само се оказват полезни за настоящата ангажираност на учениците в образователния процес, но и възпитават в тях постоянство в бъдещото им развитие. 

Чрез дискусиите, които се провеждат преди активностите от играта, учениците споделят, че са открили свои интереси и таланти, което според Кръстина ги прави щастливи и дори емоционални. Тя използва този момент, за да покаже на учениците, че задълбочения учебен процес и съзнателното участие в училищния живот са от съществена важност за тяхното лично и професионално развитие. 

Кръстина споделя, че е доволна от процеса на работа с учениците и материалите, част от играта. Тя смята, че играта и кариерното ориентиране помагат на учениците да станат по-можещи, организирани и отговорни личности. 

Още по темата

Съвременни будители в час - Миглена КънчеваСъвременни будители: Мариела Пеева