fbpx
Проекти

Успешна кариера

hands up
Ангажиране на ученици

Обучение с ученици 6 и 7 клас

Включва 4 срещи от 60 мин с интензитет 2 пъти в месеца. По време на всяка среща учениците се запознават с една индустрия, актуална за региона. Учениците работят по практическа задача, свързана с тази индустрия и развиване на умения за успех – целеполагане, работа в екип, решаване на проблеми, критично и проектно мислене. Предвиждат се двама гост лектора за всеки клас, които да направят въвеждащат презентация за индустриите. Обучението включва и прожектиране на общо 10 видеа с въпроси в часа на класа.

Учениците получават достъп до постери за всяка една индустрия, готови за употреба работни листи, които да използват по време на срещите и в периода между тях.

Създаване на интерактивен кът за кариерно ориентиране в училища СОУ “Христо Г. Данов”, ОУ “Елин Пелин”, ОУ „Васил Левски“ и ОУ „Райна Княгиня“. Създаване на онлайн курс от 5 сесии с материали, видеа и игровизация за 12ти клас и предоставяне на община Пловдив на 300 профила за ученици 12 и 11ти клас + достъп до платформата за финансова грамотност на Career rEvolution за деца.

Резултати

Обучени са  325 ученика. Проведени са курсове за кариерно ориентиране в следните училища:

teacher
0
ученика в СУ „Христо Г. Данов“
Teacher
0
ученика в OУ „Елин Пелин“
Teacher
0
ученика в OУ „Васил Левски“
teacher
0
ученика в OУ “Райна Княгиня“
laptop

Програма 6 клас, резюме

1

Стъпка 1

Учениците се запознават с професии на бъдещето, какво е талант и интерес. Стъпката продължава с няколко вълнуващи истории за истински личности и герои и дефиниция за суперсили – силни страни на характера и тяхната незаменима роля в кариерата. Резултатът от стъпка №1 е разбиране за основните понятия в кариерното ориентиране и ролята на силните страни в кариерата и живота.

2

Стъпка 2

Във втората стъпка учениците имат три вида практически задачи, в които екипът изследва техните интереси и таланти. Наблюдава се несигурност или неувереност, когато за първи път се зададе въпроса „В какво си добър/а?“, както и в подобните му „Какво ти се отдава и учиш бързо?“ и „Каква роля би избрал/а в тази задача?. Резултатът от стъпка №2 е първичен кариерен профил и развиване на умения за саморефлексия.

3

Стъпка 3

С помощта на картите от играта „Моят кариерен път“, интересите и талантите на учениците се свързват с конкретни професии. Поставя се домашна работа учениците да направят досие на получените професии. Резултатът от стъпка №3 е кариерен профил и представа за професиите, съвпадащи с резултатите от комбинацията на интереси и профил.

4

Стъпка 4

Четвъртата стъпка цели да обедини резултатите от предните три срещи и трите мисии, поставени за домашна работа на учениците. Обръща се индивидуално внимание на всеки и предлага подходящи училища за развитие след 7-ми клас. Резултатът от стъпка №4 е напълно завършен кариерен профил и ясна представа на учениците за възможностите за бъдещото им развитие.

Програма 7 клас, резюме

1

Професии на бъдещето

Прави се обзор на програмата от предходната година и преговор. Целта на стъпка 1 е учениците да се запознаят с професиите на бъдещето, като за целта се използва създадената по проекта онлайн платформа. Резултатът от стъпка №1 е познаване на поне 3 професии на бъдещето.

2

Моята бъдеща кариера

Целта на стъпка 2 е учениците да свържат някои от професиите на бъдещето със свои интереси и таланти. В рамките на тази среща се използва тестът от създадената по проекта платформа с цел да се направи връзката между интересите и заложбите на учениците и потенциални професии. Резултатът от стъпка №2 е личен профил, свързан с кариерна пътека (група професии, на база на множествената интелигентност на Хауард Гарднър)

3

Избор на гимназия и предимствата на професионалното образование

Целта на стъпка 3 е да се дадат насоки за избор на гимназия, в няколко стъпки: - Коя гимназия е за мен – дефиниране на интереси, таланти и свързани с тях кариерни пътеки, както и - Как да разбера дали една гимназия е за мен - стъпки и въпроси при избор на гимназия. - Предимствата на професионалните гимназии – презентация Резултатът от стъпка №3 е план за избор на гимназия и подготовка за входните изпити.

laptop

Още проекти

Dream schoolmy-career-path