fbpx
Проекти

Позитивно образование

copy-of-edu-compass-pic-train-the-trainers
copy-of-edu-compass-pic-train-the-trainers

Учениците активно участват

в популяризирането на училището, използвайки
маркетингов подход “от ученици до ученици” и
чрез работилница “Училище на Мечтите”

2:16 мин.
Училище „Христо Ботев“

Училище „Христо Ботев“

е професионално училище за дървообработване, което поддържа стара традиция за професия с история и голямо търсене в региона, но повечето семейства избират езикови училища пред професионалните.

Проектът има за цел да подобри

Проектът има за цел да подобри

ангажираността на учениците от „Христо Ботев“ в Пловдив, чрез две обучения за положително образование и предоставяне на инструменти за прилагане на положителните образователни практики. В същото време проектът включва и уъркшоп „Училище на мечтите“.

Обучението се фокусира

Обучението се фокусира

върху т. нар. положително образование, а именно неговите аспекти, свързани с повишаване на ангажираността на учениците в процеса на обучение и подпомагане на преподавателите да се справят с предизвикателствата в ежедневната си работа.

Учебен уъркшоп Училище на мечтите

Учебен уъркшоп Училище на мечтите

с учениците също е част от проекта, а продуктът от него е видео, което представя положителните аспекти на училището и привлича учениците към него. Уъркшопът е пример за действие за активно включване на учениците във всички учебни процеси, включително популяризиране на самото училище.

Още проекти

copy-of-edu-compass-pic-train-the-trainershands up