fbpx
Проекти

Позитивно образование

copy-of-edu-compass-pic-train-the-trainers
copy-of-edu-compass-pic-train-the-trainers

Учениците активно участват

в популяризирането на училището, използвайки
маркетингов подход “от ученици до ученици” и
чрез работилница “Училище на Мечтите”

2:16 мин.
Училище „Христо Ботев“

Училище „Христо Ботев“

е професионално училище за дървообработване, което поддържа стара традиция за професия с история и голямо търсене в региона, но повечето семейства избират езикови училища пред професионалните.

Проектът има за цел да подобри

Проектът има за цел да подобри

ангажираността на учениците от „Христо Ботев“ в Пловдив, чрез две обучения за положително образование и предоставяне на инструменти за прилагане на положителните образователни практики. В същото време проектът включва и уъркшоп „Училище на мечтите“.

Обучението се фокусира

Обучението се фокусира

върху т. нар. положително образование, а именно неговите аспекти, свързани с повишаване на ангажираността на учениците в процеса на обучение и подпомагане на преподавателите да се справят с предизвикателствата в ежедневната си работа.

Учебен уъркшоп Училище на мечтите

Учебен уъркшоп Училище на мечтите

с учениците също е част от проекта, а продуктът от него е видео, което представя положителните аспекти на училището и привлича учениците към него. Уъркшопът е пример за действие за активно включване на учениците във всички учебни процеси, включително популяризиране на самото училище.

Още проекти

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

copy-of-edu-compass-pic-train-the-trainershands up