fbpx
hero-engaging-students

Ключови елементи на обучението

Активно участие

Активно участие

Учителите могат да прилагат техники и практики за активно участие на учениците в час.

Прилагане на знанията

Прилагане на знанията

Учителите осигуряват непрекъснат процес на правене на връзка между изучавания учебен материал и прилагането му в практиката.

Разнообразни техники

Разнообразни техники

Учителите използват разнообразие от техники за позитивно образование –практики за ангажиране на ученици, активно участие и справяне с липса на внимание.

По-висока мотивация

По-висока мотивация

Мотивацията на педагозите за работа и увереността за управление на процесите и взаимоотношенията е повишена.

Овластяване на учителите

Овластяване на учителите

Участниците се почувстват овластени и уверени сами да се справят с предизвикателствата и да се фокусират върху решения и практики, които зависят от тях.

Повишаване на ангажираността

Повишаване на ангажираността

Мотивацията на педагозите за работа и увереността за управление на процесите и взаимоотношенията е повишена.

Ангажиране на учениците в час - ЗАЩО

Защо това обучение

Ангажирани ученици в час – ключът към ефективното учене

Работата на педагозите е отговорна и предизвикателна. Те правят успешни стъпки за управление на процеса на учене и взаимоотношенията. Обучението надгражда и допълва компетентностите на учителите да ангажират и мотивират учениците в час.

Фокус на обучението са ключови аспекти от позитивното образование – изграждане на позитивна среда за учене, повишаване на мотивацията за учене и активността на учениците, подкрепа на педагозите да се справят с предизвикателства в ежедневната работа.

Обща цел за учителите

Обща цел за учителите

Да предостави и обучи педагозите как да позлват техники за анагажиране на ученици – игри за начало и край на часа; роли в час, даващи възможност за изява и отговорсност от страна на учениците; изпозлване на въпроси, самостоятелни и групови задачи; табло на успеха и други успешни практики.

По време на обучението педагозите получават готови за употреба активности.

Ефект върху учениците

Ефект върху учениците

Обучението осигурява повишаване на ангажираността на учениците в учебния процес и разбирането на връзката „какво уча – как мога да го приложа – какво ми дава“.

В края на обучението всеки педагог създава индивидуален план с конретни и готови за употреба стъпки за анагажиране на учениците в час.

Програма

Това е програмата за обучението, което е изцяло насочено към практическо приложение на наученото в класната стая.

Модул
Цел
Време
1. Откъде тръгваме?
Цел: Идентифициране на 3-4 основни предизвикателства, за които да се създаде решение.
Формат: „Световно Кафене“ – възможност за педагозите да обсъдят и идентифицират основните предизвикателства, с акцент върху тези, свързани с ангажирането на ученици .
90 мин.
Почивка - 15 мин.
2. Решенията, които зависят от нас
Цел: Създаване на план и конкретни стъпки за решаване на всяко едно от предизвикателствата, идентифицирани в Модул 1.
Формат: „Световно Кафене“ – изработване на решения на предизвикателствата, както и план за прилагането им.
120 мин.
Почивка - 30 мин.
3. Практики на Ангажиране на ученици
Цел: Обучение в практики за справяне със стрес, проблемни ученици и планиране за прилагане на тази практики.
Формат: Изработване на практика за начало на часа, края на часа, и 4 практики за смяна на фокус и управление на вниманието на учениците при възникнали дисциплинарни въпроси.
90 мин.
Почивка - 15 мин.
4. Работилница Love and Logic
Цел: Запознаване и прилагане на практиките на Love and Logic.
Формат: Обучение в подходите на Ангажиране на ученици за справяне с проблеми ученици без стрес – кратка работилница по световно призната техника за справяне с трудни ученици Love and Logic.
120 мин.

Обучителна организация е Институт за прогресивно образование. Обучителите са от Фондация Еду Компас, която има над 10 години опит в кариерно ориентиране и има авторска методика „Моят Кариерен Път“, спечелила първа награда за иновативен метод за кариерно ориентиране на Европейската Мрежа за Иновации 2020 г., с автор Елица Костова.

Методиката за кариерно ориентиране МОЯТ КАРИЕРЕН ПЪТ е призната от най-голямата организация за предприемачество – Founders Institute London, презентирана на редица международни конференции.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.