fbpx
hero-engaging-students

Ключови елементи на обучението

Активно участие

Активно участие

Прилагане на техники и практики за активно участие на учениците в час.

Прилагане на знанията

Прилагане на знанията

Връзка между изучавания учебен материал и прилагането му в практиката.

Разнообразни техники

Разнообразни техники

Техники за позитивно образование – ангажиране на ученици, активно участие и справяне с липса на внимание.

По-висока мотивация

По-висока мотивация

Повишена мотивация и увереност за управление на класа и взаимоотношенията в него.

Овластяване на учителите

Овластяване на учителите

Техники за справяне с предизвикателствата в час и фокус върху решения.

Повишаване на ангажираността

Повишаване на ангажираността

Умение за използване на целия набор от материали за повишена ангажираност на учениците.

Ангажиране на учениците в час - ЗАЩО

Защо това обучение

Ангажирани ученици в час – ключът към ефективното учене

Работата на педагозите е отговорна и предизвикателна. Обучението помага за управление на процеса на учене и взаимоотношенията в него. Обучението надгражда и допълва компетентностите на учителите да ангажират и мотивират учениците в час.

Фокус на обучението са ключови аспекти от позитивното образование – изграждане на позитивна среда за учене, повишаване на мотивацията за учене и активността на учениците, подкрепа на педагозите да се справят с предизвикателства в ежедневната работа.

Обща цел за учителите

Обща цел на обучението за педагози

Да предостави и обучи педагозите да изпозлват техники за ангажиране на ученици – игри за начало и край на часа; роли в час, даващи възможност за изява и отговорност от страна на учениците; използване на въпроси, самостоятелни и групови задачи; табло на успеха и други успешни практики.

По време на обучението педагозите получават готови за употреба активности.

Ефект върху учениците

Ефект върху учениците

Обучението осигурява повишаване на ангажираността на учениците в учебния процес и разбирането на връзката „какво уча – как мога да го приложа – какво ми дава“.

В края на обучението всеки педагог създава индивидуален план с конкретни стъпки за ангажиране на учениците в час.

laptop

Програма

Това е програмата за обучението, което е изцяло насочено към практическо приложение на наученото в класната стая.

Модул
Цел
Време
1. Откъде тръгваме?
Цел: Идентифициране на основни предизвикателства и създаване на решения за тях на база споделен опит.
Формат: „Световно Кафене“ – възможност за педагозите да обсъдят и идентифицират основните предизвикателства, с акцент върху тези, свързани с ангажирането на ученици.
90 мин.
Почивка - 15 мин.
2. Практики на Ангажиране на ученици - част 1
Цел: Разбиране на как функционират мотивацията, вниманието и ангажирането на ученици и изследвания и работеши теории.
Формат: Интерактивна лекция и време за обмисляне на приложение на наученото с коренти техники в час.
120 мин.
Почивка - 30 мин.
3. Практики на Ангажиране на ученици - част 2
Цел: Създаване на практики за ангажиране на ученици спрямо: Индивиадуланто развитие, Групата, Учебния процес, Учебния материал.
Формат: Изработване на практики за ангажиране на учениците на база предходни модул и създаване на план за приложението им.
90 мин.
Почивка - 15 мин.
4. Работилница Love and Logic
Цел: Запознаване и прилагане на практиките на Love and Logic.
Формат: Обучение в подходите на Ангажиране на ученици за справяне с проблеми ученици без стрес – кратка работилница по световно призната техника за справяне с трудни ученици Love and Logic.
120 мин.
1. Мисията възможна - активност за начало на учебна година, срок или нов раздел
Цел: Разкриване на взаимовръзките какво уча - защо го уча, овластяване на ученици да своята мотивация за всеки предмет
Формат: Провеждане на активност за 1 учебен час, както би била проведена с учениците. Рефлексия върху активността и план за приложение. Учителите получават всички материали за провеждане на активността.
90 мин.
Почивка - 15 мин.
2. Начало и край на часа - техники за ангажиране на вниманието
Цел: Създаване на практики за начало и край на часа, които да ангажират вниманието на учениците и да им помгонат да омсилят материала, изграждайки разбиране и умения за критично и творческо мислене.
Формат: Презенатция на техники, практикуване на техниките и планиране кои и как да бъда използвани в час.
120 мин.
Почивка - 30 мин.
3. Човешкото в образованието - как да преподаваме така, че учениците да виждат връзката между материали и живия живот
Цел: Внедряване на истории, житейски примери и въпроси за рефлексия в учебния процес с цел ангажиране на вниманието на учениците на емоционално ниво.
Формат: Представяне на примери и изработване на технки за различни предмети и учебни едиции за използване на истории, примери и въпроси за рефлексия.
90 мин.
Почивка - 15 мин.
4. Царят на въпросите - използване на въпроси като метод за ангажиране на вниманието
Цел: Развиване на умение за използване на въпроси и създаван на въпроси, които помагат на учениците да разберат материали, да направят взаимовръзки и да бъдат ангажирани в час.
Формат: Работилница за задаване на коучинг въпроси и въпроси за рефлексия. Създаване на списък от въпроси за различни ситуации, в които да бъде ангажирано вниманието на учениците.
120 мин.
Ангажиране на ученици

Обучителна организация е Институт за прогресивно образование. Обучителите са от Фондация Еду Компас, която има над 10 години опит в кариерно ориентиране и има авторска методика „Моят Кариерен Път“, спечелила първа награда за иновативен метод за кариерно ориентиране на Европейската Мрежа за Иновации 2020 г., с автор Елица Костова.

Методиката за кариерно ориентиране МОЯТ КАРИЕРЕН ПЪТ е призната от най-голямата организация за предприемачество – Founders Institute London, презентирана на редица международни конференции.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.