fbpx
Съвременни будители: Мариела Пеева

Мариела Пеева – ориентира кариерно българските ученици в Кипър 

Целта на сесията за кариерно ориентиране на ученици, проведена в българското училище в Кипър, беше на да  подпомогне учениците във вземането на информирани решения относно кариерната им реализация и да развие техния интерес и разбиране за ключовите елементи на успешната кариера. В допълнение да развият своите кариерни цели и умения.

Установяване на основни принципи на успешната кариера: 

Чрез презентацията „Моят Кариерен път“ и активното участие в дискусията, учениците имаха възможност да разберат и обсъдят основните елементи, необходими за постигане на успешна кариера. 

Използвах презентация, която обхваща четири елемента на успешната кариера – талант, страст, ценности и супер сили, като обърнах внимание на страстта и таланта. Представих реални примери от реални хора, които илюстрираха тези елементи.

Прилагане на креативно мислене и иновативни идеи: 

Чрез задачата „Направи си Бизнес“, учениците се ангажираха в създаването на собствени бизнес идеи и продукти. Те трябваше да приложат креативно мислене и иновативност, за да предложат уникални концепции и да идентифицират целевата аудитория и предимствата на техните бизнеси.

Разделих учениците на групи и им дадох задача да създадат свой собствен бизнес. В рамките на 10-15 минути групите трябваше да определят дейността на фирмата,  името и логото на бизнеса си, целевата аудитория, ролите в екипа. Учениците бяха ентусиазирани и презентираха своите идеи пред групата.

Развиване на комуникативни умения и работа в екип: 

Чрез работата в група, учениците практикуваха уменията си за комуникация.Те трябваше да си разпределят ролите и отговорностите в екипа. Това им позволи да практикуват също така умения за сътрудничество, лидерство и работа в екип.

Една от групите беше създала новавидео игра, която се базира на четири от най-популярните видео игри в момента. Децата изработиха лого, име на играта и концепция. Зададох им няколко въпроса, за да достигнем до по-дълбоко разбиране, като например кои са идеалните клиенти за тях. Също ги попитах какво всеки един  от тях е инвестирал и коя роля заема в екипа. Учениците бяха много активни и амбициозни.

В другата група също имаше добри постижения – те решиха да създадат умна фурна, която да изпълнява звукови команди. По време на работата с тях забелязах интересен случай. Един от учениците заемаше единствената свободна роля в компанията, но тя беше това, което му отговаря и пасва на харакера и  която би предпочел да заеме. 

Интерактивни въпроси и разбиране на ролите: По време на презентациите на бизнес идеите, задавах въпроси, които стимулираха учениците да разберат по-дълбоко своите роли във фирмата.

Учениците по време на обучението:

Учениците бяха активи по време на обучението и демонстрираха способност за сътрудничество и работа в екип. Те изразиха силен интерес към темата и бяха ангажирани в дискусиите. Използваха отлични комуникативни умения, като успешно изразяваха своите идеи и възгледи. Учениците също така  работиха активно в груповите задачи и представянето на своите бизнес идеи. Те проявиха креативност и иновативно мислене, представяйки оригинални идеи за създаване на компании.

Изводи: 

Сесията за кариерно ориентиране на учениците в българското училище в Кипър беше успешна и предложи ценни възможности на учениците да разгледат и обмислят различни аспекти на кариерното развитие. Учениците участваха активно, показаха ентусиазъм и проявиха креативност и способност за работа в екип. 

Още по темата

Съвременни будители в час - Кръстина ИвановаНакъде след 7-ми клас - чести грешки и важните елементи, които всички пропускат