fbpx
Проекти

Моята кариера

Моята кариера
my career path
my-career-path

Два уъркшопа

Изграждане на капацитет за кариерния център в Пловдив с цел повишаване на ефективността и подкрепа за структурирането на програмата за кариерно ориентиране на Центъра.

Уъркшоп за определяне и планиране на цели

Уъркшоп за определяне и планиране на цели

  • „4 дисциплини на изпълнение“ (поставяне и постигане на цели, справяне с предизвикателствата и фокусиране върху кръга на контрол)
  • Провеждане на ефективни сесии за кариерно консултиране (цели на сесията, дневен ред, подбор на инструменти, дейности след срещата)

Проектиране на сесии за професионално ориентиране

Проектиране на сесии за професионално ориентиране

  • Планиране на срещи, избор на инструменти и създаване на специална игра за кариерна ориентация в семинара, която по-късно ще се използва от Центъра

Още проекти

Dream schoolmy-career-path