fbpx

Наръчник за родители

Тук предлагаме наръчник, по-скоро помощник за родители. Той цели да подкрепи родители и младежи в реалност, в която насилието в училище все още присъства активно.

Знаем, че няма как да бъдем изчерпателни, нито да сме единствен авторитет по темата. Но вярваме, че промяната започва с разбиране и индивидуална работа на всеки от нас.

Наръчникът е създаден е от експерти в областта на образованието, педагогиката и психологията.

Ние сме част от

Справочник за родители - насилие в училище
/ насилие в училище

Интервюта с ескепсрти

Интервю с Елица Великова, терапевт и психолог

В този разговор с Елица Великова говорим за:

👉лицата на агресията

👉какво да правим и как да подходим, ако дететo е жертва на насилие

👉как семейната среда може да стане среда на не-насилие

👉нуждата от честност към проблема

Интервю с Елица Великова, терапевт и психолог

Интервю с Ирена Лазарова, арт терапевт и психолог

В този разговор с Ирена Лазарова, арт терапевт, говорим за:

👉 ролята на обществото и всеки възрастен за превенция на проблема с насилието в училище

👉 кои деца най-често стават жертва на насилие и ЗАЩО?

👉 как се отнасят родителите с децата; какви послания изпраща това отношение

👉 раждат ли се децата насилници и къде придобиват тези поведения

Интервю с Ирена Лазарова, арт терапевт и психолог

Интервю с Ивелина Георгиева, училищен психолог

В този разговор с Ивелина Георгиева, училищен психолог, говорим за:

👉 каква е превенцията на насилието в училище?

👉 добри практики, които ВЕЧЕ се случват

👉 как да реабилитираме извършителя и потърпевшия от насилие

👉 ролята на възрастните в този проблем

Интервю с Ивелина Георгиева, училищен психолог

Интервю с д-р. Деница Андонова, позитивен психолог

В този разговор с д-р. Деница Андонова говорим за:

👉 кой е първият приоритет, за да сме ние и децата ни добре?

👉 упражнение за приоритизиране във видеото

👉 как да възпитаме децата в толерантност

👉 грижата за себе си като превенция и инвестиция в детето

Интервю с д-р. Деница Андонова, позитивен психолог

Интервю с Полина Коцева, практик по емоционална интелигентност

В този разговор с Полина Коцева говорим за:

👉нуждата от силна връзка с децата като превенция на насилието

👉колко е важно децата да имат доверен възрастен, за да споделят

👉 да подходим с разбиране, а не осъждане

👉 като възрастни да помогнем за решаването на проблема, когато има насилие

Интервю с Полина Коцева, практик емоционална интелигентност