fbpx
career-orientation

„Можем да проклинаме тъмнината, а можем и да запалим свещ“

Основни цели на обучението

Обучението „Кариерно ориентиране в класата стая “ цели да подготви педагозите да подкрепят учениците си в:

Мотивация за учене и развитие

Разкриване на силни страни, интереси и заложби

Развиване на силни страни на характера

Осъществяване на връзка изучаван материал – полза и приложение

Ползи от обучението "Кариерно ориентиране в класната стая"

Ориентиране

Ориентиране

Разполагате с богат набор от инструменти за създаване на личен профил на учениците – интереси, страст, таланти, силни страни на характера, подходящи роли.

Развитие

Развитие

Можете да прилагате техники за кариерно и личностно развитие в час на класа и по различни предмети.

Позитивно образование

Позитивно образование

Умеете да работите с различните таланти и стил на учене на учениците и да ги насочвате в използването им.

Програма

Модул
Цел
Време
1. Модул 1
Въведение в ангажирането и кариерното ориентиране – как да стимулираме учениците да разкрият и развият талантите и интересите си
10:30 – 11:00
Почивка - 15 мин.
2. Модул 2
Формат “Световно Кафене” – намират се реални решения на предизвикателствата, съставя се план за прилагането им.
11.15 – 12:30
Обяд - 1 час
3. Модул 3
Представяне на концепцията за позитивно образование и как тя е приложима в час с примери от практиката и активности, които могат да се приложат директно в час
13:30 – 15:00
Почивка - 15 мин.
4. Модул 4
Интерактивно представяне на практики за ангажиране на ученици и трениране на всяка една от практики в групи с ролеви игри учител.
15:15 – 16:30
1. Модул 5: Моят Кариерен път
В рамките на този модул учителите имат възможност да научат и прилагат 4 активности, с които да разкрият талантите, ценностите, силните страни на характера и нагласата на учениците.
10:00 – 11:00
Почивка - 15 мин.
2. Модул 6: Супер сили – силни страни на характера
В този модул учителите тренират упражнения за профилиране на силните страни и характера и развиване на умения за успех
11.15 – 12:30
Обяд - 1 час
3. Модул 7: Кариерен план или план за развитие на силни страни и таланти
В този модул учителите се запознават с активности за планиране на развитие на база личен профил.
13:30 – 15:00
Почивка - 15 мин.
4. Модул 8
План за прилагане на техники, практики и упражнения, представени по време на обучението.
15:15 – 16:30

Обучителна организация е Институт за прогресивно образование. Обучителите са от Фондация Еду Компас, която има над 10 години опит в кариерно ориентиране и има авторска методика „Моята Кариерен Път“, спечелила първа награда за иновативен метод за кариерно ориентиране на Европейката Мрежа за Иновации 2020 г., с автор Елица Костова.

Методиката за кариерно ориентиране МОЯТ КАРИЕРЕН ПЪТ е призната от най-голямата организация за предприемачество – Founders Institute London, презентирана на редица международни конференции.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.