fbpx
career orientation

„Можем да проклинаме тъмнината, а можем и да запалим свещ“

Основни цели на обучението

Обучението „Кариерно ориентиране в класата стая “ цели да подготви педагозите да подкрепят учениците си в:

мотивация

Мотивация за учене и развитие

интереси

Разкриване, интереси и заложби + създаване на план за развитие

развиване

Развиване на силни страни на характера

връзка

Осъществяване на връзка изучаван материал – полза и приложение

targets

Ползи от обучението "Кариерно ориентиране в класната стая"

Ориентиране

Ориентиране

Разполагате с богат набор от инструменти за създаване на личен профил на учениците – интереси, страст, таланти, силни страни на характера, подходящи роли.

Развитие

Развитие

Можете да прилагате техники за кариерно и личностно развитие в час на класа и по различни предмети.

Позитивно образование

Позитивно образование

Умеете да работите с различните таланти и стил на учене на учениците и да ги насочвате в използването им.

Кариерно ориентиране в класната стая

Програма

Модул
Цел
Време
1. Моят Кариерен път
Цел: Запознаване с методите на кариерното ориентиране и основни концепции и принципи в него.
Формат:Индуктивна презентация и задачи за разбиране на собствения кариерен път или пример с този на ученик.
90 мин.
Почивка - 15 мин.
2. Интереси и таланти
Цел: Разбиране и прилагане на упражнения за разкриване на интересите и талантите на учениците и разбиране на „интерес“ и „талант“ в контекста на кариерното ориентиране.
Формат: Учителите правят упражнения за разкриване на интереси и таланти и след това водят същите тази упражнения в група с цел практикуване на приложението им с ученици.
120 мин.
Почивка - 30 мин.
3. Ценности и мотивация
Цел: : Разбиране и прилагане на упражнения за разкриване на ценностите и мотивацията и разбиране на „ценности“ и „мотивация“ в контекста на кариерно ориентиране и развитие.
Формат: Учителите правят упражнения за разкриване на ценности и мотивация и след това водят същите тази упражнения в група с цел практикуване на приложението им с ученици.
90 мин.
Почивка - 15 мин.
4. Кариерен профил, образование и професия
Цел: Разбиране на цялостния кариерен профил, как той може да се приложи в час, за избор на образование и планиране на кариера.
Формат: Учителите правят цялостен кариерен профил на база на предходните упражнения и разглеждат опции за образование и кариера в сайта за кариерно профилиране, след което провеждат в група упражненията за кариерен профил с цел да могат да ги реализират с учениците си.
1. Моят Кариерен път
Цел: Осмисляне на всички упражнения за създаване на кариерен профил и използването им самостоятелно с ученици.
Формат: В рамките на този модул учителите имат възможност да научат и прилагат 4 активности, с които да разкрият талантите, ценностите, силните страни на характера и нагласата на учениците самостоятелно.
10:00 – 11:00
Почивка - 15 мин.
2. Супер сили – силни страни на характера
Цел: Разбиране на силните страни на характер и връзката им с кариерата и успеха в кариерата.
Формат: В този модул учителите тренират упражнения за профилиране на силните страни и характера и развиване на умения за успех за учениците.
11.15 – 12:30
Обяд - 1 час
3. Кариерен план или план за развитие на силни страни и таланти
Цел: Осмисляне и прилагане на упражнения за създаване на кариерен план.
Формат: В този модул учителите се запознават с активности за планиране на развитие на база личен профил.
13:30 – 15:00
Почивка - 15 мин.
4. Въпроси и отговори
В рамките на този последен модул учителите имат възможност да задават въпроси, да поставят казуси и да получат подкрепа, за да приложат наученото в обучението.
Ангажиране на ученици

Обучителна организация е Институт за прогресивно образование. Обучителите са от Фондация Еду Компас, която има над 10 години опит в кариерно ориентиране и има авторска методика „Моята Кариерен Път“, спечелила първа награда за иновативен метод за кариерно ориентиране на Европейката Мрежа за Иновации 2020 г., с автор Елица Костова.

Методиката за кариерно ориентиране МОЯТ КАРИЕРЕН ПЪТ е призната от най-голямата организация за предприемачество – Founders Institute London, презентирана на редица международни конференции.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.