fbpx
Magic

Какво е "Магията на езика"?

Магията на езика е игра с карти, чрез които учениците развиват езиковите си умения на по-високо ниво.

Целта на играта е участниците да станат “Майстори на Магията”, като изпълнят езикови задачи и предизвикателства.

Играта започва с “Пътя на езика”, в който младежи научават ползата от езиковите умения с карти и тест.

След това участниците могат да изберат Път на обучения за “Майстори на Магията” в 1 от следните направления:

Слушане

Слушане

Задачи за активно слушане в комуникация или разбиране на текст, който се слуша

Говорене

Говорене

Задачи за завладяващи презентация, комуникация лице в лице и ясно артикулиране на идеи

Четене

Четене

Четене и критично мислене – задачи за четене с разбиране, анализ на информацията и критично мислене.

Писане

Писане

Създаване на текстове, които са въздействащи и постигат целта си

Изпълнявайте задачи и предизвикателства:

 • Спечелете значки, като изпълнявате 4 задачи или 2 задачи и предизвикателство.
 • Записвайте напредъка си в КАРТА ЗА ОЦЕНКА.
 • Преминавайте между пътищата, като печелите значки.

Станете МАЙСТОР:

 • Завършете началния ЕЗИКОВ път и спечелете 8 значки от други пътища.
 • Завършете 3 предизвикателства от МИСТИЧНИЯ ПЪТ.

В работата ни с вече над 3,500 младежа, виждаме, че много честа ученици от 9,10, дори 11 и 12 клас изпитват затруднение да изразят идеите си с яснота.

Много от тях четат текст, на майчиния си език, но не вникват в съдържанието, и не успяват да извлекат необходимата информация.

Често, при презентиране, младежите изпитват затруднения да говорят гладко, притесняват се и трудно следват логиката на презентацията си.

В ерата на дигитализацията, пред развиването на езикови умения има много предизвикателства:

 • Ранно излагане на децата пред екрани – спира когнитивното развитие и развитие на критично и абстрактно мислене
 • Общуване предимно онлайн – създава сериозни бариери при свободно изразяване лице в лице
 • Малко дискусии и възможности за дебат в час – води до стереотипи, предразсъдъци и липса на способност за критично мислене
 • Младежи, които четат все по-малко – липса на базови умения за анализ на информация и използването й креативно
 • Рядко писане на ръка

Всичко това затруднява развиването на езикови умения и често води до когнитивни дефицити.

Ползи от развиването на езикови способности на по-високо ниво

Подобряване когнитивните способности и академичните резултати.

Подобряване когнитивните способности и академичните резултати.

Увеличаване паметта и креативността.

Увеличаване паметта и креативността.

Увеличаване конкурентоспособността на пазара на труда

Увеличаване конкурентоспособността на пазара на труда

Забавяне на когнитивния спад и деменцията в късно години.

Забавяне на когнитивния спад и деменцията в късно години.

Подобряване на аналитичното мислене, нужно за почти всички професии в икономиката на знанието и на иновациите.

Подобряване на аналитичното мислене, нужно за почти всички професии в икономиката на знанието и на иновациите.

Подобряване на креативността и презентационните умения.

Подобряване на креативността и презентационните умения.

Партньори по проекта

лого на edu compass
humaninhub
Mape
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.