fbpx
hero resources
Наръчници
Интереси и таланти – работен лист

АКТИВНОСТ ИНТЕРЕСИ И ТАЛАНТИ

ЗА КОГО Е – ученици от 6-ти до 8-ми клас, включително

ВРЕМЕ – 1 учебен час.

ИНСТРУКЦИИ:

 1. Работният лист се принтира за всяко дете
 2. Попълва се самостоятелно или с малко помощ от Вас
 3. Можете да видите професиите тук.

Тук ще намерите работния лист за активността „Интереси и таланти“, която цели да помогне на децата да изградят обща представа за потенциалния им кариерен път.

Изтегли
Шест мислещи шапки – презентация и материали за часа

АКТИВНОСТ ШЕСТ МИСЛЕЩИ ШАПКИ

ЗА КОГО Е – ученици над 9-ти клас

ВРЕМЕ – 1 учебен час или 45 мин без презентиране на постерите. 2 учебни часа по 45 мин с презентации на творбите.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ – можете да намерите видео инструкции за провеждане на активността и целите й тук.

Тук ще намерите пакета материали за „Шест мислещи шапки“.

Активността има 2 части – в първата, групи от 4-5 ученика избират една зона и една карта от зоната и записват професиите от картата в центъра на голям лист. Около тези професии, учениците записват по 2-3 изречения като отговор на въпросите на всяка шапка. Във втората част на активността, учениците създават постер за избраната професия и я презентират от гледната точка на всички шапки.

 1. Част 1 – учениците получават ПАКЕТ МАТЕРИАЛИ ЗА МИСЛЕЩИ ШАПКИ, избират професия и се подготвят.
 2. Част 2 – пускате презентацията от zip файла на учениците, за да разберат повече за шестте шапки, след това създават постер.
 3. Част 3 – учениците презентират постерите си.
Изтегли
Постер за професии – материали за часа

АКТИВНОСТ ПОСТЕР ЗА ПРОФЕСИИ

ЗА КОГО Е – ученици 6-8 клас /за ученици над 9-ти клас може да се комбинира с 6 мислещи шапки за професии/

ВРЕМЕ – 1 учебен час или 45 мин без презентиране на постерите. 2 учебни часа по 45 мин с презентации на творбите.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ – можете да намерите видео инструкции за провеждане на активността и целите й тук.

Тук ще намерите пакета материали за „Постер за професии“.

Активността има 2 части – в първата, на групи от 4-5 ученика се раздават листа с думи и образи и те имат за задача да свържат образите с думите. Във втората, избират една професия или група от професии и правят презентация за тях.

 1. Част 1 – учениците получават ПАКЕТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОСТЕР ЗА ПРОФЕСИИ и събират думите с образите.
 2. Част 2 – пускате презентацията на учениците, за да направят постера за професии.
 3. Част 3 – учениците презентират постерите си.
Изтегли
Постер за професии – работен лист

АКТИВНОСТ ПОСТЕР ЗА ПРОФЕСИИ

ЗА КОГО Е – ученици 6-8 клас /за ученици над 9-ти клас може да се комбинира с 6 мислещи шапки за професии/

ВРЕМЕ – 1 учебен час или 45 мин без презентиране на постерите. 2 учебни часа по 45 мин с презентации на творбите.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ – можете да намерите видео инструкции за провеждане на активността и целите й тук.

Тук ще намерите работния лист за активност „Постер за професии“.

Активността има 2 части – в първата, на групи от 4-5 ученика се раздават листа с думи и образи и те имат за задача да свържат образите с думите. Във втората, избират една професия или група от професии и правят презентация за тях.

 1. Част 1 – учениците получават ПАКЕТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОСТЕР ЗА ПРОФЕСИИ и събират думите с образите.
 2. Част 2 – пускате презентацията на учениците, за да направят постера за професии.
 3. Част 3 – учениците презентират постерите си.
Изтегли
Постер за професии – презентация за часа

АКТИВНОСТ ПОСТЕР ЗА ПРОФЕСИИ

ЗА КОГО Е – ученици 6-8 клас /за ученици над 9-ти клас може да се комбинира с 6 мислещи шапки за професии/

ВРЕМЕ – 1 учебен час или 45 мин без презентиране на постерите. 2 учебни часа по 45 мин с презентации на творбите.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ – можете да намерите видео инструкции за провеждане на активността и целите й тук.

Тук ще намерите презентацията за часа за активност „Постер за професии“.

Активността има 2 части – в първата, на групи от 4-5 ученика се раздават листа с думи и образи и те имат за задача да свържат образите с думите. Във втората, избират една професия или група от професии и правят презентация за тях.

 1. Част 1 – учениците получават ПАКЕТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОСТЕР ЗА ПРОФЕСИИ и събират думите с образите.
 2. Част 2 – пускате презентацията на учениците, за да направят постера за професии.
 3. Част 3 – учениците презентират постерите си.

Изтегли
Видеа
Моят Кариерен Път – Стъпка 3
МОЯТА КАРИЕРА: Видове право и правна специализация
МОЯТА КАРИЕРА: Професия Технолог
МОЯТА КАРИЕРА: Професия Управител на магазин
МОЯТА КАРИЕРА: Професия Тапицер
МОЯТА КАРИЕРА: Професия Адвокат
МОЯТА КАРИЕРА: Работата на Инч-Фриго за по-добро техническо образование
МОЯТА КАРИЕРА: Професия Зъболекар
МОЯТА КАРИЕРА: Как Инч-Фриго ни помага да ядем български плодове и зеленчуци?
МОЯТА КАРИЕРА: Професия Управител
МОЯТА КАРИЕРА: Каква е разликата между юрист и адвокат
МОЯТА КАРИЕРА: Професия Хладилен Техник
МОЯТА КАРИЕРА: Професия Работник „Производство“
МОЯТА КАРИЕРА: Професия Коуч
МОЯТА КАРИЕРА: Професия Гримьор
МОЯТА КАРИЕРА: Професия Художник
МОЯТА КАРИЕРА: Професии Танцьор и Хореограф
МОЯТА КАРИЕРА: Професия Инспектор „Качество“
МОЯТА КАРИЕРА: Професия дизайнер бани
МОЯТА КАРИЕРА: Професия дизайнер
МОЯТА КАРИЕРА: Професия маркетинг експерт
Emil Shekerdzhiiski, ECT Skills project interview
Dimitri Kaparis, interview for ECT skills project
А сега накъде след 7ми клас? Част 1 – ранно кариерно ориентиране
А сега на къде след 7ми?
Боряна Герасимова за предприемачеството и промяната на кариера
Сава Бобчев за продажбите като професия
Професия Инженер и обучителен център ТИЗ
Инструкции за провеждане на активност „6 мислещи шапки“
Инструкции за провеждане на активност „Постер за Професии“
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.