fbpx
Моят Кариерен Път - Програма 11ти клас

Това е обзор на програмата за 11ти клас МОЯТ КАРИЕРЕН ПЪТ

СРЕЩА №1 – Какво е успешна кариера?

В началото на срещата екипът представя основните компоненти на един кариерен профил, базиран на авторската игра за кариерно ориентиране „Моят кариерен път“.

След това екипът предоставя на учениците възможност да създаде концепция за свой собствен бизнес по групи разпределят роли, а всеки ученик „инвестира“ в бизнеса свое умение или талант.

Във финалната дискусия екипът дава примери за успешна кариера на наши участници.

Резултатът от среща №1 е разбиране за компонентите на кариерния профил и за това какво е успешна кариера, както и първичен профил чрез избора на роля и талант, който да бъде инвестиран.

СРЕЩА №2 – Кариерен профил

 В рамките на втората среща за кариерно ориентиране създават кариерни профила с помощта на два компонента на играта моят кариерен път – въпросник за рефлексия и карти със зони на талант и страст.

Допълнително се разглежда всяка група таланти и зони на страст, свързани с тях индустрии и кариерни пътеки.

В резултат от тази дискусия някои ученици успяват да завършат своя кариерен профил още по време на втората среща.

Набляга се и на важността на полагането на последователни усилия в името на успеха. Тази концепция се илюстрира отново с пример на наш участник.

Резултатът от среща №2 е кариерен профил на таланти и страст и са положени основите за тълкуване на резултатите, комбинации от елементите на профила.

СРЕЩА №3- А сега на къде?

 След резултатите от предишната среща и тълкуването им във времето между срещите, учениците започват среща №3 със завършени кариерни профили.

 При наличието на пълни кариерни профили, учениците и екипът свързват въпросните профили с набор от подходящи професии, отговарящи на тях.

 Важно е да се отбележи, че на тази среща се обсъждат и актуалните тенденции в тези сфери и индустрии, какво образование е необходимо за тях, какви са очакваните стартови позиции и какви възможности за професионален растеж предлага въпросната сфера на реализация.

Резултатът от среща №3 е завършен кариерен профил, комбиниран с отговарящите му професии. Учениците имат по-ясна представа за динамиката на професионалния свят и добиват реалистични очаквания за тяхното развитие, включително идеи и препоръки за допълнително образование, където такова би било полезно.

СРЕЩА №4 – Пътят напред е нагоре

 Четвъртата среща, като финална за програмата, служи индивидуални консултации и среща с гост – лектори от различни индустрии. Тази среща предоставя на учениците възможност да изразят своите колебания и да получат консултация от екипа на Фондация Еду Компас, за да бъде повишена тяхната сигурност и самоувереност.

На тази среща се разглежда по-подробно и възможността за развитие на собствен бизнес от учениците с предприемачески насоки и умения, както и се предоставя реална информация за това какво е да си собственик на бизнес и за количеството усилия, нужни за изграждането на успешен такъв.

 Дават се реални примери от кариерите на собственици на малки, средни и големи бизнеси, както с истории, така и с помощта на гост лектори, когато ситуацията го позволява.

 Описват се нужните усилия, за да се изгради една кариера, независимо дали става въпрос за собствен бизнес или намиране на работа и се описват първите стъпки по този път. За някои това са допълнително образование – висше образование, курс, уроци, самостоятелно развитие, за някои е директна първа стъпка към пазара на труда.

Резултатът от среща №4 е финализиран кариерен профил в комбинация с набор от подходящи професии, включително идеи за собствен бизнес, както и повишена осъзнатост за професионалният свят. Всеки участник в програмата знае коя е следващата стъпка, която ще поеме, за да развие своята кариера.

Участниците от 11-ти клас са също силно ангажирани и споделят, че курса им дава увереност, спокойствие и насока как да започнат кариерата си. Много от тях споделят, че профилът им отговаря на предварително избрана от тях кариерна пътека, което им дава силна мотивация да се развиват в нея и да се подготвят за нея. Традиционно кариерно ориентиране в гимназиален курс се счита за полезно там, където има липса на яснота за бъдеща кариера. Опитът показва обаче, че ученици, които имат яснота, също извличат полза, като придобиват увереност, мотивация и планират подготовката си успешно. Участничка в куса споделя, че е спряла да отлага действия, свързани подготовката си, след като изгражда своя кариерен профил. Друг участник споделя, че се чувства уверен да мотивира избора пред семейството си и да работи активно в избраната посока.

Участниците, които нямат яснота за кариерната си пътека, получат профил с възможни такива пътеки и насоки как да направят своя избор. Част от тях правят избора си по време на курса и започват действия за подготовката си. Част от участниците избират да отделят време за обсъждане със семейството и за допълнително проучване. Основната полза от курса е насока за най-подходящи кариерни пътеки, както и знание и инструменти за кариерен избор. Уменията за ориентиране и избор са критично важни, както и познаването на личния профил, тъй като работата с възрастни над 25 години показва, че именно тези дефицити водят до неуспешна и неудовлетворителна кариера.

Основното предизвикателство на учениците в 11-ти клас е липсата на разбиране на процеса на създаване на стойност, а именно полагането на усилия в определена област, които водят до резултати с висока стойност. Много от участниците се стремят към бързи и амбициозни резултати, без да имат разбиране или мотивация да преминат през процеса на постигане на тези резултати. В рамките на курса това се превръща в основно послание и фокус на задачите след завършването му. Като допълнителен стимул, най активните участници получат игра за целеполагане „Пътят на мечтите“ като награда, с която поставят своя цел и създават подобен план за нейното изпълнение.

ОТЗИВИ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА 11-ТИ КЛАС

„Много ми хареса, че можем да си визуализираме талантите.“ — Сара, 11-ти клас, Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери“

„Доволна съм, че си избрах специалност Индустриален дизайн и мисля, че е подходяща за мен.“ — Елица Бекирска, 11-ти клас, Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери“

„Аз знаех какво ще уча, но сега съм напълно убеден точно в кой университет и смятам да започна да си търся и стажове по специалността.“ — Стефан Марчев, 11-ти клас, Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери“

„Много е важно младежите да разберат отрано, че успехът не идва просто ей така, но с постоянство могат да постигнат много“ — Николай Чалъков, управител на Инч Фриго и гост лектор на програмата

„Ако тези деца отсега разберат в какво са добри, ще им спести много време и много пари на хората, които ще ги наемат.“ — Даниел Кирев, предприемач и гост лектор на програмата

„Научих, че мога да избера специалност и заедно с това да следвам курс или стаж и така по-бързо да започна работа. Искам да се занимава с дизайн и разбрах за академии, където мога бързо да се развия“ — Петя, 11-ти клас, Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери“.Моят Кариерен Път – Програма 11ти клас

Още по темата

Моят Кариерен Път - Програма 6ти класМоят кариерен път