fbpx

В тази статия ще разгледаме различна перспектива към връзката между успеха в училище и в живота:

 1. Развитието на изпълнителните функции на мозъка (какво са и как можем да ги тренираме)
 2.  Житейски постижения и трайно щастие. 

Нека започнем с първата тема. Какво са изпълнителните функции на мозъка?

Представете си фабрика за шоколад, в която няма координация. Няма началници смяна, които да се уверят, че всичко в поточната линия е наред. Няма координатори на роботите, които да настроят какво точно да прави всеки робот. Няма и кой да провери, че правилните съставки влизат във всяко шоколадово барче. 

Накрая имаме шоколад, в който има само захар, но почти няма какао, който се разпада и е опакован само наполовина. 

Ръководството на фабриката осигурява координация, изпълнение на правилните задачи в правилното време, за да имаме накрая вкусен (и здравословен) шоколад. 

Изпълнителните функции на мозъка правят нещо подобно за нашите действия и мисли – слагат ред в хаоса. Те са в основата на всеки успех. Тези функции са:

 1. Самоконтрол или контролиране на импулсите, 
 2. Работната памет,
 3. Когнитивната гъвкавост. 

Първата изпълнителна функция на мозъка е самоконтролът. 

Той е добре илюстиран в проучия експеримент “The marshmallow challenge”

Той цели да изследва връзката между способността да се забави удоволствието (delayed gratification) и житейския успех при деца в предучилищна възраст.

Децата седят в зала, без да знаят, че са наблюдавани. Казват им, че  могат незабавно да изядат едно маршмелоу ИЛИ да изчакат кратко време (около 15 мин) и да получат две вместо едно. 

Експериментът показва, че след години децата, които са успели да устоят на изкушението, в сравение с тези, които не са:

 • имат по-малко заеми,
 • имат по-малко разводи,
 • по-успешни са в кариерата си,
 • по-малко страдат от наднормено тегло,
 • споделят, че са щастливи. 

Този експеримент онагледява добре първата изпълнителна функция на мозъка – самоконтрола. 

Следващата изпълнителна функция на мозъка е работната памет – способността да държим и боравим с информация в съзнанието си за кратки периоди от време. 

Работната памет се онагледява в задачата “Цифров буфер“ –  класически тест за капацитет на работната памет. В тази задача на участници се дава последователност от числа, а целта е да ги запомнят в правилния ред. Дължината на поредицата нараства постепенно, тествайки границите на работния обем на паметта. 

Задачата показва способността да се задържа и манипулира информация за кратки периоди от време. При хора с по-добра работна памет се наблюдава по-добра адаптация, работа със сложни инструкции и решаване на проблеми. 

Последната изпълнителна функция на мозъка е когнитивната гъвкавост – способността  да се адаптираме към нови и неочаквани предизвикателства, да превключваме между задачи и различни гледни точки.

Пример зa когнитивната гъвкавост е експериментът “Превключване“. В него се изписват цветове с букви, оцветени в различен цвят от изписания с думи – например “червено” е изписано с жълти букви. Участниците трябва да кажат цвета, който е изписан с букви, а на цвета на буквите. 

Когнитивната гъвкавост позволява ефективно управление на множество задачи и отговорности, както и адаптация към нови и неочаквани ситуации.

Къде е връзката между успеха в живота и в училище от гледна точка на изпълнителните функции на мозъка? 

Успехът – високи постижения, здравословен начин на живот, живот без дългове – до голяма степен зависи от развиването на изпълнителните функции на мозъка. Сигурно всеки може да се сети за поне няколко начина, по които това се случва в училище. 

За младежите високите постижения, здравословният начин на живот и липсата на дългове може да изгледат скучни. Какво обаче ни казва науката за хората, които преживяват тези успехи?

Всички изследователи на щастието и на т.нар. оптимално преживяване, описано от психолога Михай Чиксентмихай, показват, че щастието изисква изпълнителни функции на мозъка. 

Михай Чиксентмихай пише “Липсата на вътрешен порядък у личността води до тревожност”, “Контролът върху собствения живот позволява на хората да водят деен живот, да са отворени за нови преживявания, да не спират да учат до сетния си ден” и още “Най-ценните мигове настъпват, когато човешкото тяло или ум бъде доведено до предела на своите възможности”. 

Защо дисциплината изглежда скучна и неприятна? 

Докато се учим да планираме, да устояваме на изкушения или да развиваме ново умение, мозъкът изразходва много енергия. 

Това се случва в началото. Целта ни е всяко едно умение или действие, което изисква изпълнителна функция в началото, да стане автоматично. 

Представете си танцьор, който се наслаждава на танца, на сцената на овациите. 

В началото, докато учи танца, е трудно. Възможно е да бъде фрустриращо – координация на крака и ръце, сложни движения, следване на музиката. Може да има движение, което се получава особено трудно и влудява танцьора. В един момент обаче се получава. Става автоматично. И тогава танцът носи огромно удоволствие и наслада. Много повече от един дюнер. 

Как можем да развием изпълнителните функции (ИФ) на мозъка в час?

На първо място е нужно да се подсигури добра почва за тяхното развитие. Стресът, липсата на сън и на физическа активност, самотата, могат да влошат ИФ на мозъка. 

Тези функции могат да бъдат подобрени чрез практика и обучение. Най-простият способ за тяхното подобрение е физическата активност. Медитацията също помага. Тя може да изглежда трудно постижима в час, но не е невъзможна. 

Тук ви предлагаме и няколко идеи за това:

 1. Решаване на задачи и проблеми – направете списък с теми от изучавания материал и помолете Chat Gtp да създаде задачи за 15 до 20 минути със средно ниво на трудност, които да използвате с учениците си.
 2. Водени дискусии – отново направете списък с теми и създайте по 3 до 4 гледни точки към тях (може и повече). Разделете учениците на групи и ги накарайте да дебатират, като защивават не това, което мислят, а позицията, която са получили в дискусията! 
 3. Дневник за размисъл – в края на всеки час да запишат за 5 минути или за 10 какво са научили, как са се справили със задачите и как са се чувствали по време на часа. 
 4. Планиране на времето при работа по проект – когато младежите работят по проект, дайте им задача преди да започнат, да планират времето, задачите си, както и тяхната последователност. 
 5. Медитация – да, може да е трудно. Можете да помолите учениците да пробват да медитират сами и да споделят в клас или да използвате 3 до 4 минути водена медитация в началото на часа. 

ИФ са от решаващо значение за психичното здраве, физическото благополучие, академичния успех, успешната кариера и бизнес, и социалните отношения. Подобрените ИФ са по-сигурен път към успеха от коефициента на интелигентност.  

Още по темата

Как чуждоезиковото обучение разширява кариерните перспективи на поколение Z