fbpx

Фондация Еду Компас работи за разкриване на потенциала на младежите в България – чрез кариерно ориентиране и умения за успех. Тази година екипът стартира кампания СИЛЕН СЪМ, НО НЕ НАСИЛА, която адресира проблема с насилието сред младежите.

Каква е връзката между кариерно ориентиране и насилие в училище? И как започва всичко?

Преди 3 години правих работилница за кариерно ориентиране в училище в Нови Искър. В класната стая имаше интерактивна дъска, предстоеше да открият STEM център.

Настаних се в класната стая и започнах даприготвям материалите за работилницата. Влязоха няколко ученика. Тихо се вмъква младеж с изцапана бяла тениска и превързана ръка. Отидох да поздравя всички, той измънка нещо и не ме погледна.

Учителката – изключителна дама, преподавател на Заедно в Час – ме дръпна на страна и обясни, че е „паднал по стълбите“. От погледа й се сетих за какво падане става въпрос. „Много е хубаво, че ще имаме STEM център, но няма училищен психолог, а тук е много по-необходим такъв от STEM центъра“.

В почивката едно момче подритна младежа с изпоцапаната тениска. Излязох след него за кратък разговор на тема „какво е да си истински мъж“. Момчето малко се смути и каза „Еми, госпожо права сте“.

След почивката друг ученик започна да се заяжда с младежа с изцапаната тениска. Момчето, с което си говорихме за истинските мъже, го защити.

По време на онази работилница осъзнах, че няма как да има кариерно ориентиране, кариерно развитие, обучение в технологии и STEM, когато деца са бити. Насилието води до когнитивни проблеми, измежду много други. Поражда насилие. Но сякаш този проблем не е на дневен ред. Поне не за тези, които правят образователни стратегии и политики.

Тази случка ме преследва. Започнах да се обучавам в различни терапевтични методи и ненасилствена комуникация. Сертифициран медиатор съм. Още онзи ден знаех, че ще работя по въпроса с насилието сред и върху младежите.

Така се роди СИЛЕН СЪМ, НО НАСИЛА. Кампанията започна с интервюта със специалисти през септември. Те споделят насоки, съвети и конкретни идеи както за учители, така и за родители, целящи да помогнат на възрастните да станат част от превенцията и решението на проблема.

В СИЛЕН СЪМ, НО НАСИЛА предстои още:

  • Работилници за ученици, включващи изразяване на емоции, умения за медиация. Работата с младежите започва отвътре навън: свързвам се с емоциите си, разбирам ги, изразявам ги, умея да решавам конфликти. 
  • Обучение за учители е с 2 кредита, включващо ненаследствена комуникация и техники за медиация.
  • Справочник за родители със споделена от специалисти експертиза и насоки

Интервютата със специалисти са ТУК и са изключително полезни за учители и педагози.

Още по темата

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.