За супер силата Комуникативност

В повечето професии се ценят хора, които могат да общуват добре. Това означава да слушаш и да разбираш другите и да се изразяваш така, че те да те разбират.

Мисии за комуникативност

За едно междучасие слушай твоите приятели БЕЗ да отговаряш. Какво разбра за тях?

  • За едно междучасие слушай твоите приятели БЕЗ да отговаряш. Какво разбра за тях?
  • Питай твои приятели как се чувстват следващите 3 дена по 1 път на ден.
  • Когато ти идва да се скараш с някого, вместо това направи тези стъпки:
    • Брой на ум до три. После вдишай дълбоко
    • Кажи “Аз се чувствам…” или “Бих искал/а…..”
    • Попитай: Ти как се чувстваш и какво искаш?
  • Всеки път, когато ти идва да обидиш някой, кажи ка се чувстваш вместо това.