За супер силата Издръжливост

Почти всички се отказват, когато стане трудно. Тези, които не се отказват, печелят. Виждали сме хиляди хора, които нямат развити таланти, НО не се отказва. Те постигат много повече от по-талантливите от тях.

Мисии за издръжливост

Направи 2 от мисиите в тази страница, не само една ИЛИ направи една от мисиите за другите супер сили за 14 дена!

  • Направи 2 от мисиите в тази страница, не само една ИЛИ направи една от мисиите за другите супер сили за 7 дни!
  • Направи ВСИЧКИ стъпки на сайта.
  • Избери си спорт или извънкласна дейност, които искаш да практикуваш и започни!
  • Направи мисия за ЦЕЛИ И ПЛАНИРАНЕ.