Избери суперсила по-долу и направи предизвикателството за нея.

Супер сила Издръжливост

Избери

Супер сила Инициативност

Избери

Супер сила Оптимизъм

Избери

Супер сила Креативност

Избери

Супер сила Увереност

Избери

Супер сила Комуникативност

Избери

Супер сила Работа в екип

Избери

Супер сила Цели и планиране

Избери

Супер сила Отговорност

Избери