fbpx

Еду Компас участва по покана на NGO NEST Berlin в проект „Dis-Act“, съ-финансиран от програма Еразъм +, който използва приобщаващия потенциал на театъра като инструмент за създаване на възможности за хора с увреждания. Проектът постига тази цел чрез чрез създаване на образователни материали за обучители на възрастни с увреждания по метода Devised Theatre.

За проекта

Проектът продължава 24 месеца и включва 6 партньора от Германия, България, Италия, Естония и Румъния.

Dis-Act е насочен към възрастни с увреждания от градски и селски общности, и обучители, предоставящи подкрепа за тяхното социално включване. От резултатите по проекта могат да се ползват институции за обучение на възрастни, културни асоциации, арт центрове и организации на хора с увреждания.

Европейската стратегия за хората с увреждания (2010 г.) определя като основна своя цел овластяването на хора с увреждания с оглед на пълноценното им участие в обществото и премахване на всички видове дискриминация срещу хората с увреждания.

Dis-Act предлага методи за  развитието на уменията за включването чрез творческия потенциал на Devised Theatre. Devised Theatre е оригинален метод в театралната продукция, включващ процес на сътрудничество между група сътворци в създаванто на артистичен продукт.

Резултати и продукти

Първият продукт от проекта Dis-Act е Devised Theatre Format for Educators, е резултат от сътрудничеството на 6-те партньора по проекта от Германия, Румъния, Естония, България и Италия. Насочен е към преподаватели и обучители, които предоставят подкрепа за социалното включване на възрастни с физически и леки когнитивни увреждания.

Създаването на формата започна чрез проучване на терен за идентифициране на образователните нужди на възрастните с увреждания, включващо 40 души с увреждания (на възраст 35-55 години, идващи от градски и селски общности) на национално ниво.Въз основа на събраната обратна връзка беше създаден формата на обучението.

Може да видите повече обучителните маериали тук:

Devised Theatre Format for Educators

Report: Devised Theater and Disability

Presentation of research results of IO1

Специфични резултати от проекти:

  1. Доклад от проучването в странте партньори, идентифициращо нуждите и бариерите на възрастните с увреждания (физически и когнитивни) за социално включване. Докладът ще е видим в уеб платформата на проекта.
  2. Образователен формат с упражнения и активности за социално включване на хора с увреждания, насочен към обучители, работещи с възрастни с увреждания.

Тези упражнения от образователния формат, бяха успешно пилотирани в страните – партньори с участието на 15 обучаеми от страна. Пилотната програма за образователния форма включи:

– 1 театрално представление във всяка страна на база 6 седмичен обучителен период за възрастни с увреждания.

– 1 ръководство, предоставящо методически насоки за обучители при изпълнението на програми за Devised Theatre, включващи възрастни със и без увреждания.

– 1 уеб платформа с електронни модули за самостоятелно развитие на обучители

– 1 финално събитие във всяка партньорска страна с участието на 100 лица

Още по темата

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.