fbpx

Фондацуя Еду Компас е част от проект “Dis-Act” по програма Еразъм Плюс, координиран от NGO Nest Berlin.

Проектът ще продължи 24 месеца и се фокусира върху използването на театър като средство за приобщаване на възрастни с уверждания.

Dis-Act има за цел да даде възможност на хората с увреждания с оглед да се даде възможност за тяхното пълноценно участие в обществото на равна нога с хората с увреждания и да се премахне всякакъв вид дискриминация срещу хората с увреждания чрез положителни действия.

Целева група:

Dis-Act е насочен към следната аудитория – възрастни с увреждания на възраст 35-55 години от градски и селски общности в неравностойно положение и обучители, които осигуряват или се интересуват от подкрепа за тяхното социално включване, както образователни институции, неправителствени организации, културни предприятия и сдружения, центрове / групи по изкуства, организации на хора с увреждания.

Дейности по проекта:

· 4 транс национални срещи

· Обучение на обручители, което да даде инструменти за реализирането на целите на проекта

· Събитие за споделяне на резултатите от проекта с целевите аудитории

Очаквани резултати по проекта:


• Доклад за проучване в партньорските държави, идентифициращо нуждите и бариерите на възрастните с увреждания;

• Международно пилотиране на създадени инструменти за включване чрез театър, осъществено с участието на преподаватели / обучители от партньорски организации

• Местни програми, реализирани във всяка страна партньор с участието на 15 обучаващи се на държава;

• Театрално представление в края на всяка местна програма;

• Ръководство, предоставящо ориентация и методологически насоки за операторите при изпълнението на програми за съвместно създаване на театър;

Още по темата

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.