fbpx
Правилно за правилата (в класната стая)

Кампания за справяне с проблема с насилието сред младежи и превенцията му.

Всички специалисти, с които говорихме във връзка с кампанията СИЛЕН СЪМ, НО НЕ НАСИЛА, се обединяват около няколко общи послания във връзка с превенция и справяне с проблема: 

  1. Изграждане на здрава връзка с децата и среда, подкрепяща споделянето. 
  2. Работа с терапевт или психолог, когато проблемът се случи.
  3. Обединение и намеса от всички възрастни.

Нека разгледаме последната точка. Има казус на насилие или тормоз в училището. Родители, учители, директор и училищен психолог се събират, за да решат проблема. Извършителят и потърпевшият се изпращат при училищен психолог. За извършителя има последствия (а не наказание, за това говорим по-надолу в статията). 

Има разговор с извършителя, в който се разяснява какво е насилие  – за важността на тази стъпка говори Полина Коцева . В този разговор слушането също е много важна стъпка за справяне с проблема. Има последствия и възстановяване на щети (тук говорим не само за материални такива, както споделя Ивелина Георгиева). Има наблюдение на извършителя, работа с психолог, последващи разговори.

За някои този сценарий изглежда здравословен и възможен. За други – утопичен. Утопичен, защото има родител, който отрича проблема. Или учители и директори с вързани ръце – няма последствия. Родителят отказва с детето-извършител да се работи или да се включи в решаване на проблема. 

Всяка превенция на насилие и справяне с такова може да се случи само когато има правила, които се прилагат последователно и последствия, които са разяснявани и представяни на учениците многократно. Без тези правила, учители, родители, директори и училищни психолози действат в среда на хаос. 

Решаването на проблема зависи от благоволението на страните, а не от ясна и стриктна система от правила. Училището би следвало да е модел на обществото. Може би е огледало на обществото, в което няма правила и последствия? 

Ето и няколко практически измерения на правилата:

  1. Ясни правила, комуникирани добре и постоянно

Важно е правилата в класната стая да бъдат лесни за разбиране, формулирани позитивно, доколкото това е възможно. Да бъдат обяснени и когато се нарушат това да се посочи, както и да се посочи какъв е смисълът от това правило. 

  1. Възпитателна функция на правилата, а не назидателна 

Ценно е да се разясни функцията на правилата. Често давам на учениците игра, като всеки получава  различни правила или няма такива и те се фрустрират. Питам ги дали може да има футбол без правила и всеки сам да решава кога е вкарал гол. 

Добре е да се онагледи, а не да се чете конско по темата. 

  1. Последствия, а не наказания 

Правилата имат последствия. Както и действията ни. Често в яда си възрастните искаме накажем детето. Добре е обаче да му покажем, че това е последствие. Има правило, то е избрало да не го спази и сега има последствие. 

  1. Разговор за правилата в и извън час 

Точка 2 донякъде се покрива с тази, с допълнението обаче, че ако у дома няма правила или правилата се променят, ще е малко по-трудно да се свикне с тях в училище. Една родителска среща с деца, родители, учители и психолози – където е възможно – посветена на атмосферата в час, правилата, последствията е добра идея. Правилата имат място дори на сайта на училището. 

  1. Обединение около правилата на всички възрастни, включително родителите 

Ако един родител дойде и крещи, нехае за това, че детето му не спазва правила, тогава той става съучастник в създаването на нездравословна среда на учене. 

  1. Политика на училището, а не на учителя 

Ако един учител прилага едни правила и последствия, а друг – други, за важни неща като агресията, правилата стават шега, а не част от училищния живот. 

  1. Включване на децата в създаването и спазването на правилата – ангажиране с тяхната цел, а не с тях като самоцел 

Създаване и спазването на правилата е редно да включва и децата – чуйте тук за един добър пример. 

„Правилата са опора, която не ме ограничава, а ми дава възможност за истинска свобода“

„Когато в живота ми има гравитация, стъпва на една по-стабилна основа, мога да постигна мечтите си“. Енодиа Джудит

Още по темата

ТРУДНИЯТ ОТГОВОР И ЛИЧНАТА ОТГОВОРНОСТКак започна всичко – от кариерно ориентиране до кампания срещу насилието