fbpx

Кампания за справяне с проблема с насилието сред младежи и превенцията му.

Всички специалисти, с които говорихме във връзка с кампанията СИЛЕН СЪМ, НО НЕ НАСИЛА, се обединяват около няколко общи послания във връзка с превенция и справяне с проблема: 

  1. Изграждане на здрава връзка с децата и среда, подкрепяща споделянето. 
  2. Работа с терапевт или психолог, когато проблемът се случи.
  3. Обединение и намеса от всички възрастни.

Нека разгледаме последната точка. Има казус на насилие или тормоз в училището. Родители, учители, директор и училищен психолог се събират, за да решат проблема. Извършителят и потърпевшият се изпращат при училищен психолог. За извършителя има последствия (а не наказание, за това говорим по-надолу в статията). 

Има разговор с извършителя, в който се разяснява какво е насилие  – за важността на тази стъпка говори Полина Коцева . В този разговор слушането също е много важна стъпка за справяне с проблема. Има последствия и възстановяване на щети (тук говорим не само за материални такива, както споделя Ивелина Георгиева). Има наблюдение на извършителя, работа с психолог, последващи разговори.

За някои този сценарий изглежда здравословен и възможен. За други – утопичен. Утопичен, защото има родител, който отрича проблема. Или учители и директори с вързани ръце – няма последствия. Родителят отказва с детето-извършител да се работи или да се включи в решаване на проблема. 

Всяка превенция на насилие и справяне с такова може да се случи само когато има правила, които се прилагат последователно и последствия, които са разяснявани и представяни на учениците многократно. Без тези правила, учители, родители, директори и училищни психолози действат в среда на хаос. 

Решаването на проблема зависи от благоволението на страните, а не от ясна и стриктна система от правила. Училището би следвало да е модел на обществото. Може би е огледало на обществото, в което няма правила и последствия? 

Ето и няколко практически измерения на правилата:

  1. Ясни правила, комуникирани добре и постоянно

Важно е правилата в класната стая да бъдат лесни за разбиране, формулирани позитивно, доколкото това е възможно. Да бъдат обяснени и когато се нарушат това да се посочи, както и да се посочи какъв е смисълът от това правило. 

  1. Възпитателна функция на правилата, а не назидателна 

Ценно е да се разясни функцията на правилата. Често давам на учениците игра, като всеки получава  различни правила или няма такива и те се фрустрират. Питам ги дали може да има футбол без правила и всеки сам да решава кога е вкарал гол. 

Добре е да се онагледи, а не да се чете конско по темата. 

  1. Последствия, а не наказания 

Правилата имат последствия. Както и действията ни. Често в яда си възрастните искаме накажем детето. Добре е обаче да му покажем, че това е последствие. Има правило, то е избрало да не го спази и сега има последствие. 

  1. Разговор за правилата в и извън час 

Точка 2 донякъде се покрива с тази, с допълнението обаче, че ако у дома няма правила или правилата се променят, ще е малко по-трудно да се свикне с тях в училище. Една родителска среща с деца, родители, учители и психолози – където е възможно – посветена на атмосферата в час, правилата, последствията е добра идея. Правилата имат място дори на сайта на училището. 

  1. Обединение около правилата на всички възрастни, включително родителите 

Ако един родител дойде и крещи, нехае за това, че детето му не спазва правила, тогава той става съучастник в създаването на нездравословна среда на учене. 

  1. Политика на училището, а не на учителя 

Ако един учител прилага едни правила и последствия, а друг – други, за важни неща като агресията, правилата стават шега, а не част от училищния живот. 

  1. Включване на децата в създаването и спазването на правилата – ангажиране с тяхната цел, а не с тях като самоцел 

Създаване и спазването на правилата е редно да включва и децата – чуйте тук за един добър пример. 

„Правилата са опора, която не ме ограничава, а ми дава възможност за истинска свобода“

„Когато в живота ми има гравитация, стъпва на една по-стабилна основа, мога да постигна мечтите си“. Енодиа Джудит

Още по темата

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

ТРУДНИЯТ ОТГОВОР И ЛИЧНАТА ОТГОВОРНОСТ