+359 889 266 293

+359 889 266 293

Позитивно образование

Позитивно образование 

Общата цел на проекта беше да осигури ефективно кариерно ориентиране и развитие на младите хора на възраст между 13-18 години с две основни дейности: обучение за кариерния център и за положително образование за училище „Христо Ботев“ в Пловдив.

Обучението за положително образование включва практически семинари за ангажиране на учениците в учебния процес (повишена активност в клас, мотивация за учене и разбиране, развиване на връзката между „какво научавам“, „каква е ползата за мен“ и „как да го прилагам").

Като част от проекта, учениците активно участват в популяризирането на училището, използвайки маркетингов подход "от ученици до ученици" и DREAM SCHOOL WORKSHOP.


Училище „Христо Ботев“ е професионално училище за дървообработване, което поддържа стара традиция за професия с история и голямо търсене в региона, но повечето семейства избират езикови училища пред професионалните.

Проектът има за цел да подобри ангажираността на учениците от „Христо Ботев“ в Пловдив, чрез две обучения за положително образование и предоставяне на инструменти за прилагане на положителните образователни практики. В същото време проектът включва и уъркшоп „Училище на мечтите“, в който учениците представят училището пред своите връстници и подчертават положителните аспекти на професионалното образование.

Обучението се фокусира върху т. нар. положително образование, а именно неговите аспекти, свързани с повишаване на ангажираността на учениците в процеса на обучение и подпомагане на преподавателите да се справят с предизвикателствата в ежедневната си работа.

Учебен уъркшоп „Училище на мечтите“ с учениците също е част от проекта, а продуктът от него е видео, което представя положителните аспекти на училището и привлича учениците към него. Уъркшопът е пример за действие за активно включване на учениците във всички учебни процеси, включително популяризиране на самото училище.


Виж повече
Изчерпан