+359 889 266 293

+359 889 266 293

Обучение за справяне с предизвикателства в работата с ученици

Положителни образователни практики за справяне с предизвикателствата.
Общата цел на обучението е да подпомогне преподавателите да се справят с предизвикателствата на работата с учениците чрез създаване на партньорски подход – слушане и подпомагане на успешното прилагане на положителни образователни практики в техния специфичен контекст.

Специфични цели:

● подкрепяне на учителите за справянето им с предизвикателствата в клас;

● увеличаване на способностите за преодоляване на трудности при работа с учениците;

● създаване на индивидуален и общоучилищен план за имплементацията на позитивни обучителни практики, свързани с по-добри поведенчески и социално-емоционални резултати.


Целта на обучението е да подпомогне преподавателите чрез предоставяне на практическо, съобразено с контекста, решение на предизвикателствата и да им помогне да се справят със стреса и тревогите.


1

Модул

„Световното кафене“ – регламентирана дискусия относно проблемите и притесненията на учителите, като тези, свързани с ангажирането на вниманието на учениците, привличането на нови ученици и задържането на интереса им.

2

Модул

Решенията в нашия кръг на контрол – проектиране на реални решения на предизвикателствата, както и план за тяхното изпълнение. Обучителите предлагат насоки и идеи от техния опит и начини за прилагане на решения. Целта е участниците да се чувстват подкрепени, за да се справят със собствените си предизвикателства и да се съсредоточат върху решения и практики, които зависят от тях.

3

Модул

Обучение по позитивно образование и управление на стреса – обучителен семинар за ненасилствено общуване, използвайки инструментите на любовта и логиката и други интервенции.

4

Модул

План за прилагане на положителни образователни практики – всеки преподавател се адаптира и планира да приложи техника за започване на часа, техника за края на часа и 4 техники за промяна на фокуса или управление на вниманието на учениците в случай на проблеми с дисциплината по време на клас.

По време на обучението се подготвя ръководство за положително образование – готови за използване в класните стаи техники за ангажиране на учениците, активно участие и справяне с липсата на внимание.


Преподавателите, завършили обучението, получават по един кредит по националната система за квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти.

Кандидатствайте за вашето обучение сега и подобрете средата и процеса на обучение във вашето училище!

Име Задължително поле!
Фамилия Задължително поле!
Имейл Задължително поле!
Училище Задължително поле!
Телефон Задължително поле!
Виж повече
Изчерпан