+359 889 266 293

+359 889 266 293

Обучение за положително образование и ангажиране на учениците 

Цялостната цел на обучението е да подкрепи преподавателите в постоянния процес на повишаване на ангажираността на учениците, като се основава на успешните практики, които вече се прилагат.

Специфични учебни цели:

● разработка на план за учителите, който те да прилагат мигновено според контекста на ситуацията;

● увеличаване на ангажираността на учениците в клас;

● установяване на връзки между уроците, научени в час, и кариерния път на ученика.


Целта на обучението е да повиши способностите на преподавателите и техните умения за ангажиране на учениците и за създаване на връзки между изучавания материал и неговото последващо приложение.


1

Модул

Регламентирана (насочена от учителя) дискусия и изследване. Различни групи ученици – възрастови, поведенчески – и начини за ангажирането им. Как изглежда и звучи активният учащ? Какви практики вече работят успешно и какви са предизвикателствата?

2

Модул

Заинтересованият ученик е активният ученик – практики и техники, които да направят учениците активни, да ги ангажират и да поставят топката в тяхното поле, когато става дума за полагане на усилия в клас.

3

Модул

Обучение чрез инструменти за профилиране, откриване на специфични интереси и използването им по време на уроците – лесни за използване игрови техники за профилиране, провеждане на групова работа и проекти, базирани на различни профили.

4

Модул

Разработване на практически, срочен план за изпълнение на всички техники, научени по време на обучението.

Преподавателите, завършили обучението, получават по един кредит по националната система за квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти.

Кандидатствайте за вашето обучение сега и подобрете средата и процеса на обучение във вашето училище!

Име Задължително поле!
Фамилия Задължително поле!
Имейл Задължително поле!
Училище Задължително поле!
Телефон Задължително поле!
Виж повече
Изчерпан