fbpx

След част 1, продължаваме по темата за образованието, стратегически. Защото е нужно да подготвим младежите и децата за едно все по неясно утре.

Съдържанието

Учебното съдържание доста често не е адекватно за възрастовата група, а поднасянето му – език, формат, количество и кое след кое следва – е ключово за да има разбиране и развиване на умения.

Много мои приятели ме канят да работя с децата им, правим карта на урока, правим взаимовръзки и извличаме смисъла. На много деца обаче това съдържание е като от друга планета – не става ясно защо е, защо се учи и с какво друго е свързвано. Именно поради тази причина интеграционният модел на  IB, MYP и PYP  с връзки между предметите показва добри резултати.

Методите, които използваме

Inquiry based learning позволява на учениците, където и да са, да изследват, да поставят под съмнение факти и да правят заключения. Такъв тип учене позволява концертиране, дори когато учениците работят сами у дома.

Проектно базираното учене дава възможност за самостоятелна работа или колаборация онлайн и поставя ученикът в центъра на процеса като творец, който сам организира работата си и вижда с коя роля и тип задачи се справя добре и може да развива.

Анализ, синтез и критично мислене – просто защото едно съдържание е поднесено, не означава, че то е превърнато в разбиране и е осмислено. Задачи, които подкрепят аналитично мислене, синтез и критичен поглед към дадена информация, подкрепят процеса от „знаене“ към приложимо разбиране. Нужно е те да бъдат заложени в учебния цикъл на ниво урок, учебен раздел и цялостна учебна програма.  

Това са само щрихи.

Дизайн на учебна програма и съдържание

Съдържанието, начинът, по който е поднесено, методите на работа, ритъмът на учебния процес – всичко това е част от дизайна на учебната програма.

Той, заедно с кариерното ориентиране в класната стая, според нас е първият фокус на работа към стратегическа образователна реформа.

Ясно е, че в определена възраст повече от две теми на ден (природна наука, хуманитарна наука и спорт) не са подходящи. Също така е ясно, че натоварването през деня и през седмицата за един ученик е нужно да е добре балансирано, за да има добро ниво на ангажираност с ритъм на почивка и натоварване.

Още по темата