fbpx
Моят Кариерен Път - Програма 6ти клас

 Това е обзор на прогрмата ни в 6ти клас. 

СРЕЩА №1 – „Какво е…?“

В началото на срещата учениците са поканени да дадат примери за талант, умение и кариера. Фокусът е върху количеството на примерите и личната интерпретация на учениците, на този етап не се търсят дефиниции.

След споделеното от учениците, екипът на Фондация Еду Компас илюстрира техния пример чрез разказ за дизайнер на мебели, който има две професии.

 След това учениците записват свои дефиниции на тези понятия в работните си тетрадки и с помощта на екипа стигат до извода, че в кариерата и живота са важни самостоятелното, аналитичното и иновативното мислене и индивидуализмът, благодарение на които се дължи всяка иновация и добавена стойност.

 Срещата продължава с няколко вълнуващи истории за истински личности и герои и дефиниция за суперсили – силни страни на характера и тяхната незаменима роля в кариерата.

 Преди края на срещата всеки ученик си избира мисия. Това е Мисия №1.

Резултатът от среща №1 е разбиране за основните понятия в кариерното ориентиране и ролята на силните страни в кариерата и живота.

СРЕЩА №2 – „Кои са моите таланти и интереси?“

 Във втората среща учениците имат три вида практически задачи, в които екипът изследва техните интереси и таланти. Наблюдава се несигурност или неувереност, когато за първи път се зададе въпроса „В какво си добър/а?“, както и в подобните му „Какво ти се отдава и учиш бързо?“ и „Каква роля би избрал/а в тази задача?“. Изводът от срещите, проведени с над 80 ученика тази есен, е, че тези въпроси не са типични за тях и не присъстват в ежедневието им.

  Чрез практическите задачи, включващи създаване на макет на училище, сценарий за видео и постер за супергерои, и последващата рефлексия, учениците добиват по-ясна представа за това в какво са добри и какво им е интересно. На този етап учениците разбират ясно разликата между „харесва ми, защото е лесно“ и „наистина ми харесва да правя това“. Задачите са с ясни насоки и очаквани резултати, оставяйки пространство за креативност, което провокира размисъл. След тях нагласата на учениците е коренно различна и много от тях започват да дават конкретни примери за нещата, които харесват да правят, и тези, в които са добри. На базата на тези резултати се стига до първичния профил на техните таланти.

 В рамките на тази среща екипът обяснява и ползите от практическото обучение, което дават професионалните гимназии, и приложението на знанията и уменията, усвоени в такова учебно заведение.

 Преди края на срещата е зададена и Мисия №2 за развиване на суперсили.

Резултатът от среща №2 е първичен кариерен профил и развиване на умения за саморефлексия.

СРЕЩА №3 – „Профил и професии“

 След срещата с практическа задача следват задачи за рефлексия. Те включват аналитични въпроси с ключови думи „мислиш“ и „представяш си“ и интуитивни въпроси с ключови думи „усещаш“ и „чувстваш“.

 С помощта на картите от играта „Моят кариерен път“, интересите и талантите на учениците се свързват с конкретни професии. Поставя се домашна работа учениците да направят досие на получените професии.

 Следват две истории, една за Леонардо да Винчи и една за Чарлз Дарвин, които илюстрират, че талант без усилие не води до успех, а именно страстта и желанието за развитие помагат да се стигне до него. Учениците формулират свои изводи, базирано на информацията в историите, които подкрепят това твърдение.

В края на срещата учениците споделят кой какъв профил има и на какви професии отговаря той и научават за нови професии. Бива зададена и Мисия №3 за професиите.

Резултатът от среща №3 е  кариерен профил и представа за професиите, съвпадащи с резултатите от комбинацията на интереси и профил.

СРЕЩА №4 – „Моят кариерен път“

Четвъртата среща цели да обедини резултатите от предните три срещи и трите мисии, поставени за домашна работа на учениците. На тази среща учениците вече разполагат с цялостен и завършен кариерен профил. На повечето срещи №4 присъства и гост лектор, който споделя за своя кариерен път, личностното развитие благодарение на извънкласните дейности и усилието, което е нужно да се положи. Когато времето не позволява гостуването на лектор, екипът на Фондация Еду Компас дава примери с членове на екипа, предишни гост лектори, техни колеги или известни личности, за да илюстрира същите концепции.

 Най-важният елемент на тази среща е индивидуалната консултация. Когато всеки ученик има свой кариерен профил, той може да зададе конкретни въпроси за своето развитие. Екипът обръща индивидуално внимание на всеки и предлага подходящи училища за развитие след 7-ми клас.

Резултатът от среща №4 е напълно завършен кариерен профил и ясна представа на учениците за възможностите за бъдещото им развитие.

Голяма част от учениците, които вземат участие в курса не познават разнообразни професии, особено различни от тези, които ги обкръжават, и нямат разбиране за това какво е кариера, умение, талант и интерес. В тази връзка към курса са добавени кратки презентации и дискусии по темата, като първата среща е адаптирана именно за да създаде разбиране, на базата на което учениците да осмислят личния си профил. 

ОТЗИВИ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА 6-ТИ КЛАС

„Програмата за кариерно ориентиране е полезна за учениците.“ — Мария Гайдарова, директор ОУ „Райна Княгиня“

„Кариерното ориентиране ми помогна да видя кои са интересите ми и как мога да ги развия.“ — Ваня, 6 клас, ОУ „Васил Левски“

„В курса научих какви професии има и какво е дигитален маркетинг.“ — Милчо, ОУ „Райна Княгиня“

„Радвам се, че помогнахте на сина ми да види силните си страни. Аз се притеснявам, че само на игри играе, но сега виждам, че може да стане програмист или дизайнер и е по-мотивиран да учи.“ — майка на ученик в 6-ти клас, ОУ „Васил Петлешков“

„Много ми хареса, че строихме училище и че мога да развивам интересите си и извън училище“ — Ахмед, ОУ „Райна Княгиня“

„Разбрах, че за да стана добър в нещо трябва да работя поне 10 000 часа и да стана много добър.“ — Иво, ОУ „Васил Петлешков“

Обучението за кариерно ориентиране, проведено в нашето основно училище „Васил Левски“, град Пловдив, с ученици от шестите класове беше много интересно и полезно. На учениците им бе предоставена възможност да определят своите интереси и способности.“ — Лиляна Шуманска, старши учител в ПЕ, математика и информатика.

Още по темата

Програма за кариерно ориентиране „Моят Кариерен Път“Моят Кариерен Път - Програма 11ти клас