+359 889 266 293

+359 889 266 293

Проект "Моята Кариера" 

Проект "Моята Кариера"

Проект "Моята Кариера" включва:

Изграждане на капацитет за кариерния център в Пловдив с цел повишаване на ефективността и подкрепа за структурирането на програмата за кариерно ориентиране на Центъра.

Цели на проекта:

● Задаване на цели за Центъра за кариера, както за екипа, така и за различните възрастови групи, с които работят. Използване на ясни цели следвайки рамката за проектиране „Разбиране по дизайн“ (UBD) и нейните насочващи въпроси.

– Какво ще постигнат младите хора сами? 
– Какви решения вземат и какви стъпки предприемат към тези решения? 
– Какви са критичните нужди за планиране на кариерата? 
– Кой съм аз, в какво вярвам и какви са моите силни страни и ценности?

● Разработване на план за целите – разпределяне на ресурси и планиране на постигането на целите.

● Създаване на KPIs – анкети, допълнителни посещения и казуси за измерване на целите и установяване на това какво може да се подобри.

● Създаване на игрови инструмент за кариерно ориентиране.


Проектът включва два уъркшопа:


Уъркшоп за определяне и планиране на цели

– "4 дисциплини на изпълнение" (поставяне и постигане на цели, справяне с предизвикателствата и фокусиране върху кръга на контрол)

– провеждане на ефективни сесии за кариерно консултиране (цели на сесията, дневен ред, подбор на инструменти, дейности след срещата).


Проектиране на сесии за професионално ориентиране

– (планиране на срещи, избор на инструменти и създаване на специална игра за кариерна ориентация в семинара, която по-късно ще се използва от Центъра).


Реализирани дейности по проекта:

– две обучения с екипа на Кариерен център Пловдив;

– план за развитие на Център Пловдив;

– анализ на вече завършения проект за кариерни центрове и платформа за кариерно ориентиране от Министерство на образованието;

– план за ръководене на кариерния център в Пловдив.


Виж повече
Изчерпан