+359 889 266 293

+359 889 266 293

Coolt

Coolt

Целта на методиката и програмата COOLT е да вдъхнови културно разбиране, разбиране на различията и различни гледни точки, оценяване на културната традиция, наследство и ценности. Нейното основно предназначение е да доведе тези ценности до живота на младите хора чрез практики и мъдрост, които могат да бъдат приложени в живота. Програмата за културно обучение е много практична, като предоставя различни перспективи за здравословен начин на живот, справяне с конфликти и с различни етапи от живота и в същото време предоставяне на дълбока представа за културните ценности. Тя също така разглежда предразсъдъци и практики, които могат да противоречат на правата на човека. Ценностите, които методиката и програмата COOLT предават, са в основата на Декларацията на ООН за правата на човека, тези на глобалното гражданство и устойчивото развитие. През обектива на местната и чуждестранна култура и със силно ангажиращите дейности, младите хора се обучават на тези ценности, но им се дава възможност да открият и ползите за себе си.

Методиката и програмата COOLT има за цел да създаде методика и съдържание за мирно образование, което може да се използва във:

а) формално образование като част от учебната програма по гражданско образование, история, география и други; 

б) неформално образование в семинари, обучения и всички други дейности, които засягат въпроса за мира, културното разбиране и междукултурното развитие;

в) като самостоятелна програма от институции, които желаят да предоставят такъв курс като част от техните учебни програми/курсове.


Методиката се състои от:

Кратко ръководство за това как да преподаваме култура за мир чрез учене чрез преживяване, разказване на истории, ролеви игри, казуси и практически дейности;


Серия от 6 модула, разглеждащи различни аспекти на културата (кръговрат на живота, вярвания, ценности, предразсъдъци, обичаи, танци и музика, човек и вселена, холистично здраве и конфликти). Освен това има голям кулминационен модул за мир за културно разбиране, който разглежда културата като феномен. Всеки модул включва:

● серия материали за културите на страните партньори;

● серия от дейности, игри и въпроси за размисъл;

● визуализации и видеоклипове, свързани със съдържанието;

● дейности, свързани с управление на конфликти и миротворчество през обектива на модула;

● дейности и ролеви игри, свързани с културното разбиране и критичното мислене през обектива на модула.


Виж повече
Изчерпан