fbpx
career-orientation

„Можем да проклинаме тъмнината, а можем и да запалим свещ“

Основни цели на обучението

Обучението “Кариерно ориентиране в класата стая ” цели да подготви педагозите да подкрепят учениците си в:

Мотивация за учене и развитие

Разкриване на силни страни, интереси и заложби

Развиване на силни страни на характера

Осъществяване на връзката изучавано – полезност и ползи

Ползи от обучението "Кариерно ориентиране в класната стая"

Ориентиране

Ориентиране

Разполагате с богат набор от инструменти за създаване на личен профил на учениците – интереси, страст, таланти, силни страни на характера, подходящи роли.

Развитие

Развитие

Можете да прилагате техники за кариерно и личностно развитие в час на класа и по различни предмети.

Позитивно образование

Позитивно образование

Умеете да работите с различните таланти и стил на учене на учениците и да ги насочвате в използването им.

Повече информация за методиката на обучението

Допълнителни ползи от обучението

По време на обучението се разискват индивидуални казуси на преподаватели. Осигурени са обучителни материали, така че всеки учител да може да ги използва с учениците си в час, без предварителна подготовка.

Цели на обучението

Целта на обучението е учителите да подкрепят учениците да опознават себе си по-добре, да се запознаят с различни кариерни пътеки и да направят връзка между изучаваното и кариерата си.

set-of-cards

Програма

Модул
Цел
Време
1. Модул 1
Въведение в ангажирането и кариерното ориентиране – как да стимулираме учениците да разкрият и развият талантите и интересите си
10:30 – 11:00
Почивка - 15 мин.
2. Модул 2
Формат “Световно Кафене” – намират се реални решения на предизвикателствата, съставя се план за прилагането им.
11.15 – 12:30
Обяд - 1 час
3. Модул 3
Представяне на концепцията за позитивно образование и как тя е приложима в час с примери от практиката и активности, които могат да се приложат директно в час
13:30 – 15:00
Почивка - 15 мин.
4. Модул 4
Интерактивно представяне на практики за ангажиране на ученици и трениране на всяка една от практики в групи с ролеви игри учител.
15:15 – 16:30
1. Модул 5: Моят Кариерен път
В рамките на този модул учителите имат възможност да научат и прилагат 4 активности, с които да разкрият талантите, ценностите, силните страни на характера и нагласата на учениците.
10:00 – 11:00
Почивка - 15 мин.
2. Модул 6: Супер сили – силни страни на характера
В този модул учителите тренират упражнения за профилиране на силните страни и характера и развиване на умения за успех
11.15 – 12:30
Обяд - 1 час
3. Модул 7: Кариерен план или план за развитие на силни страни и таланти
В този модул учителите се запознават с активности за планиране на развитие на база личен профил.
13:30 – 15:00
Почивка - 15 мин.
4. Модул 8
План за прилагане на техники, практики и упражнения, представени по време на обучението.
15:15 – 16:30

Обучителна организация е Институт за прогресивно образование. Обучителите са от Фондация Еду Компас, която има над 10 години опит в кариерно ориентиране и има авторска методика „Моята Кариерен Път“, спечелила първа награда за иновативен метод за кариерно ориентиране на Европейката Мрежа за Иновации 2020 г., с автор Елица Костова.

Методиката за кариерно ориентиране МОЯТ КАРИЕРЕН ПЪТ е призната от най-голямата организация за предприемачество – Founders Institute London, презентирана на редица международни конференции.