+359 889 266 293

+359 889 266 293

News and Updates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

10 извода на здравословната отговорност и мярата

Това са изводи и принципи, извлечени от опита на много педагози, статии и теория, основани на

практиката и насочени към практиката. Това не са рецепти, валидни във всяка ситуации – панацея или невиждан цяр. Много са изпробвани и са проработили. Важно е да се има предвид, че

приложението на всеки принцип е индивидуално, и че всяко правило може и има своите изключения. Важно да се има предвид и че тези изводи и принципи са извлечени с оглед на най- добрите практики в образованието и тяхното широко приложение.

1. Да имаш мисия (educator’s mission statement) помага - Знаейки защо си в бизнеса с

образование, каква е твоята кауза, на какво държиш и какво ти е ценно – било то и нещо

„малко” - имаш фокус а не чувството, че си отговорен за всичко.


2. Да си знаеш гьола е здравословно и освобождаващо - Знаейки какво влиза в задълженията ти

- длъжностна характеристика, очаквания, задачи и отговорности –а ще се грижиш само за своята градинка, а не за едно обширно, необятно поле.


3. Когато всеки се грижи за своята градинка, печелят всички. Когато ти се грижиш за

твоята градинка печелиш ти и поне още един - Когато всеки се грижи за своята заградена градинка (това, което влиза в задълженията му), от високо всички градинки заедно изглеждат като едно добре подържано поле.


4. Разградена градина без ясни граници е отговорност на притежателя й - Ако твоята

градинка е разградена – няма длъжности характеристики, неясни са или не се спазват – твоя отговорност е да се бориш за това да бъде заградена отново.


5. В образованието отговорността е споделена – това е образованието - В процеса на

обучение/ образование отговорността е споделена. Ако на това се основава работата ти и това възпитаваш, значи си си вършиш работата.


6. Споделената отговорност се възпитава, не никне като гъба - Поемането на отговорност от другите участници в процеса – ученици, родители – Е възможно, нужно и здравословно. Но отнема време. Това не е спринт, а маратон.


7. Когато си мислиш, че нищо не можеш да направиш, поне раздуй каква е ситуацията -

Когато нещо не е в твоята градинка, твоя отговорност е да дадеш обратна връзка на този, когото касае (училищен психолог, директор, учител). Това можеш да направиш и ще направи и теб по

силен.


8. Обратната връзка е изкуство - Обратна връзка, дадена по дипломатичен и уважителен начин и добре заявена обратна връзка не са проста работа, но често когато си мислиш, че всичко е

безнадеждно, благодарение на нея се появява „светлина в тунела” .


9. Да поискаш помощ не е срамно, а зряло - Да искаш помощ, съвет, гледна точка е отговорно, дори много. В 21ви век никой не се справя сам. Да поискаш помощ не означава, че не можеш, а че си зрял да се усъвършенстваш и да търсиш решение, а не доказателство, че можеш.


10. Вътрешното спокойствие е ключово, но не означава безоблачно небе – да постигнете вътрешно мир е блаженство, което пожелавам на всеки. Тогава дори и при бури навън, вътре е спокойно и има по малко стрес.


0 Коментара

Добави Коментар

Виж повече
Изчерпан