fbpx

Творчески театър като начин на работа с хора с увреждания

Фондация Еду Компас участва в Проект „Dis-Act“ , съфинансиран по програма Еразъм Плюс – в обучение за практики по метода Devised Theatre.

„Дис Акт“ цели да използва театъра като метод за приобщаване, комуникация и изразяван на хора с увреждания. В този смисъл създадените методи и упражнения имат и терапевтичен компонент. В следствие на обучение и провеждане на програма с местната общност, партньорите по проекта създадоха наръчник с упражнения, техники и методи за работа с Devised Theatre.

Като част от наръчника са и изследванията, проведени в различните държави, както и изводите в тях.

Проектът е с обща продължителност 24 месеца и включва 6 партньора от Германия, България, Италия, Естония и Румъния

Dis-Act е насочен към възрастни с увреждания, от градски и селски общности и преподаватели и обучители, работещи с тези възрастни.

Европейската стратегия за хората с увреждания (2010 г.)  има глобална цел да се даде възможност за пълноценно участие в обществото наравно на хората с увреждания.  Dis-Act предлага техники за изграждане на умения за комуникация и себеизразяване чрез Theatre.

Devised Theatre е замислен като оригинален терапевтичен метод чрез процес на сътрудничество между група за постигането на краен артистичен продукт – театрална постановка.

ФИНАЛНИЯТ ДОКЛАД С ВСИЧКИ РАЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕН ТУК.

Още по темата

  • Научи повече
  • Научи повече
  • Научи повече
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.